Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Văn bản chỉ đạo của trường - Trường THCS Phong Mỹ

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản chỉ đạo của trường

Văn bản chỉ đạo của trường

28 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo việc thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường” trường Trung học cơ sở Phong Mỹ năm học 2019-2020

Trang 1/4
1 2 3 4