Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tổ Toán - Tin - Mỹ - Nhạc - Trường THCS Phong Mỹ

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin - Mỹ - Nhạc

Tổ Toán - Tin - Mỹ - Nhạc

Cập nhật lúc : 00:13 19/08/2013  

Tổ Toán - Tin - Mỹ - Nhạc


Tổ trưởng: Nguyễn Văn Thành
Chuyên môn:Toán - Tin (Đại học Toán)
Lĩnh vực phụ trách:
Địện thoại:0906339486
Email:
Tổ phó:Nguyễn Chính Thanh
Chuyên môn:Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:01669754050
Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

 Phạm Xuân Đương

0169638850  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
2

 Trần Thị Hà

01672976889  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
3

Hoàng Thị Thanh Lý

0979229218

Thị trấn Phong Điền, TT Huế

 
4

Thái Ngọc Thanh

0985247721  Thị trấn Phong Điền, TT Huế  
5

 Nguyễn Văn Hữu

 0935777002  Đông Thái, Phong Mỹ  

Số lượt xem : 931