Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tổ Văn - Tiếng Anh - Trường THCS Phong Mỹ

Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Tiếng Anh

Tổ Văn - Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 00:20 19/08/2013  

Tổ Văn - Tiếng Anh


Tổ trưởng:Trịnh Xuân Lợi

Chuyên môn:Ngữ văn

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại:0979033480

Email:

Tổ phó: Văn Kim

Chuyên môn: Tiếng Anh

Lĩnh vực phụ trách:

 Điện thoại: 0916419405

Email:

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

 

STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

  Hoàng Thị Hà

0935536124 

  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế

 
2

Nguyễn Thị Thương

0976276049    Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
3

 Phạm Thị Minh Phương

01275201617    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01668174829    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
5        

 

 

Số lượt xem : 1057