Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn - Tiếng Anh

Tổ Văn - Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 00:20 19/08/2013  

Tổ Văn - Tiếng Anh


Tổ trưởng:Trịnh Xuân Lợi

Chuyên môn:Ngữ văn

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại:0979033480

Email:

Tổ phó: Văn Kim

Chuyên môn: Tiếng Anh

Lĩnh vực phụ trách:

 Điện thoại: 0916419405

Email:

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

  Hoàng Thị Hà

0935536124 

  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế

 
2

Nguyễn Thị Thương

0976276049    Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
3

 Phạm Thị Minh Phương

01275201617    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01668174829    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
5  Đặng Thị Minh Thùy      

Số lượt xem : 1648