Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật

PHỔ BIẾN VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG