Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Tài liệu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu làm KĐCL 1

1, Báo cáo Tự đánh giá 2, Mã minh chứng dự kiến 3, Hướng dẫn viết và tìm minh chứng

Kê hoạch bài dạy chủ đề tích hợp liên môn

Kê hoạch bài dạy chủ đề tích hợp liên môn

Phần mềm soạn giáo án

Phần mềm soạn giáo án TriViet Tải về  

Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn

Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp liên môn Tải về

Chuyên đề đổi mới

Tài liệu tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở Nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tải về    

Tài liệu TNST và KHKT

Tài liệu tập huấn TNST và khoa học kỹ thuật

Nội dung tiêu chí đánh giá thi đua Liên đội và cách xếp loại tiết dạy Sổ đầu bài

Nội dung tiêu chí đánh giá thi đua Liên đội và cách xếp loại tiết dạy Sổ đầu bài

Tài liệu tập huấn GVCN

Xin vui lòng tải xuống để nghiên cứu. Please download files for studing.

Hướng dẫn sử dụng Trường học trực tuyến

Xin vui lòng tải xuống để xem và thực hiện. Please download the file for studing and working.

Biên bản kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn

PHÒNG GD & ĐT PHONG ĐIỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Phong Mỹ, ngày … tháng … năm 20….   BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN Hình thức...

Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

File 1: Đánh giá Hiệu trưởng File 2: Đánh giá Phó hiệu trưởng File 3: Đánh giá giáo viên

Phiếu kiểm tra chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG MỸ   PHIẾU NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN   Của giáo viên: …………………………………………………………………………….   NỘI DUNG KIỂM TRA NHẬN XÉT CHUNG ĐÁNH GIÁ Ưu điểm Khuyết điểm 0 0,5 1 1,5 2 PPCT 1. Thực hiện đủ đúng PPCT. 2. Đảm bảo kế hoạch giảng ...

Biên bản kiểm tra giáo viên

PHÒNG GD - ĐT PHONG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHONG MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Phong Mỹ, ngày ….. tháng ….. năm 20 …   BIÊN BẢN THANH...