Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Trường THCS Phong Mỹ

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

THÔNG BÁO

Kế hoạch các hoạt động

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 20120 .

  PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG MỸ Số:    KH-THCS   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Phong Mỹ, ngày 07 tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 20120 Căn cứ vào thông tư 21/2010/TT- BGD ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 về điều lệ thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 260/PGDĐT-THCS ngày 18 tháng ... Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Tình trạng thuyền rồng du lịch số hiệu 15TTH0075 cúng rãi vàng mã trên sông Hương ngay tại cầu đi bộ gỗ Lim trái quy định. Đề nghị UBND thành phố Huế xử lý nghiêm

Phản ánh, kiến nghị Tình trạng thuyền rồng du lịch số hiệu 15TTH0075 cúng rãi vàng mã trên sông Hương ngay tại ...

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA TẬP HUẤN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS PHONG MỸ                     CỘNG ...

LỊCH TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG THAM QUAN HUẾ - NHA TRANG - ĐÀ LẠC

LỊCH TRÌNH ĐI THAM QUAN      *Ngày 5/6 -         5h30 tập trung tại trường à 6h00 khởi hành đến Quãng ...

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ 2019

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN   TRƯỜNG THCS PHONG MỸ          CỘNG HÒA XÃ ...

HƯỚNG DẪN LƯU HỒ SƠ NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS PHONG MỸ Số:      /HD-THCS CỘNG ...

Mẫu báo cáo CN THCS - Thời gian báo cáo trước ngày 14/05/2019

Mẫu 1 KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 CẤP THCS ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ...

Mẫu báo cáo điểm kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

BÁO CÁO QUA MAIL CHO TỔ CM 10/05/2019 - TỔ BÁO CÁO LÊN CM NGÀY 11/05/2019 Mẫu báo cáo kết quả kiểm  tra HKII: Môn thi TSHS dự ...

Hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, GV và Đánh giá CCVC năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS PHONG MỸ Số:15/HD-THCS   CỘNG ...

Góc giáo viên

  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Cần phối hợp từ nhiều phía

  Bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) là công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò. Công tác bồi dưỡng thường gặp những khó khăn như: về thời gian, người thầy phải đảm bảo số tiết nghĩa vụ và trò phải học đủ tất cả các môn theo chương trình qui định. Do đó, thầy và trò đều cần có thời gian cho hoạt động này. Thực trạng Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường THPT hiện nay thường gặp những ... Xem thêm

Góc học sinh

  THẦY

  THẦY (Nguyễn Đức Sâm - 9A4)  Vẫn nhớ câu “Tôn sư trọng đạo”. Vũ trụ dù có vật đổi sao dời thì người thầy vẫn không thể thiếu. Con kính cha, giữ tròn đạo hiếu. Trò kính thầy, hiểu biết nhiều hơn. * * *Thầy chính là nhịp cầu thế hệ, nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Thầy dạy rằng phải biết đến quá khứ, vì nó là nền móng của hôm nay. Thầy dạy rằng phải biết đến tương lai, vì đó là ... Xem thêm

Góc phụ huynh

Thư viện ảnh