Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Đoàn thể - Trường THCS Phong Mỹ

Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thể

Đoàn thể

Cập nhật lúc : 11:20 19/08/2013  

Đoàn thể

 

CÔNG ĐOÀN


Họ và tên:  Hoàng Xuân Hòa
Chức vụ:  Chủ tịch
Email:  hoanghoa2079@gmail.com
Điện thoại:  0988228970
Địa chỉ:  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

 

CHI ĐOÀN


Họ và tên: Nguyễn Chính Thanh
Chức vụ:  Bí thư
Email:
Điện thoại:   01669754050
Địa chỉ:  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

LIÊN ĐỘI


Họ và tên: Thái Ngọc Thanh
Chức vụ:  Tổng Phụ trách
Email:  
Điện thoại:  0985247721
Địa chỉ:  Thị trấn Phong Điền, TT Huế

Số lượt xem : 714