Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn thể

Đoàn thể

Cập nhật lúc : 11:20 19/08/2013  

Đoàn thể

CÔNG ĐOÀN

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nguyên
Chức vụ:  Chủ tịch
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ: Tổ dân Phố vinh Nguyên, thị trấn Phong Điền, Thừa Thiên Huế

CHI ĐOÀN

 
Họ và tên: Trần Minh Châu
Chức vụ:  Bí thư
Email:  
Điện thoại:   
Địa chỉ:  Tổ dân phố Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

LIÊN ĐỘI

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
Chức vụ:  Tổng Phụ trách
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Thôn Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế

Số lượt xem : 1304