Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Thư viện

Thư viện

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu làm KĐCL 2

Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học THÔNG TƯ 42/2012/TT-BGDĐT  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá...

Công văn 199/PGD&ĐT-THCS về cuộc thi tích hợp chủ đề

Công văn số 199 /PGD&ĐT- THCS ngày 6/10/2014 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Quy định về đạo đức nhà giáo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                            Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo           BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO...