Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tổ Văn Phòng - Trường THCS Phong Mỹ

Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 00:38 19/08/2013  

Tổ Văn Phòng


Tổ trưởng: Trần Phương Lan

Chuyên môn: Văn thư

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 

Email:

 
Tổ phó:
Chuyên môn:
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Trần Phương Lan  0935900080  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  
2  Bùi Thị Lệ  0905679002  Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  
3  Văn Thị Kim Quyên  0973882993  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  

4 Ngô Ba 0978392025  Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
5 Nguyễn Thị Hiên 0988807571

TT Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

 

Số lượt xem : 864