Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 00:38 19/08/2013  

Tổ Văn Phòng


Tổ trưởng: Trần Phương Lan

Chuyên môn: Văn thư

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 

Email:

 
Tổ phó: Bùi Thị Lệ
Chuyên môn: Y tế học đường
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:
Email:
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Trần Phương Lan  0935900080  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  
2  Bùi Thị Lệ  0905679002  Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên Huế  
4 Ngô Ba 0978392025  Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
5 Nguyễn Thị Hiên 0988807571

TT Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

 

Số lượt xem : 1339