Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông tin đơn vị - Trường THCS Phong Mỹ

Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường

 TOÀN CẢNH CỦA TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

 

 ĐỘI HÌNH CBGVNV TRƯỜNG THCS PHONG MỸ NĂM HỌC 2013 - 2014 (Cùng với một số đại biểu Huyện và xã trong Lễ khai giảng năm học)

 

 

 

 HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHONG MỸ TRONG NGHI THỨC CHÀO CỜ

 

Số lượt xem : 4596