Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Biểu mẫu

Biểu mẫu

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
MẪU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LẢM THEO TTĐĐPC HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Mẫu số 1. Dành cho Đảng viên ĐẢNG BỘ XÃ PHONG MỸ CHI BỘ………………..…… *  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                 Phong Mỹ, ngày      tháng 02 năm 2019 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019 - Họ và tên: …………………………………………………………...……….……….. Sinh ngày: ………………………………………………………………….……..….. Đơn...

Mẫu KH năm hoc cá nhân

Gồm mẫu KH năm học cá nhân và mẫu KH sử dụng thiết bị

Mẫu KH năm học tổ CM

Gồm mẫu KH năm học và mẫu tổng hợp KH sử dụng thiết bị năm học