Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục - Trường THCS Phong Mỹ

Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục

Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục

Cập nhật lúc : 00:31 19/08/2013  

Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục


Tổ trưởng: Trần Văn Bảo

Chuyên môn: Lịch sử

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 0983249427

Email:

Tổ phó: Đoàn Văn Thăng

Chuyên môn: Mỹ thuật

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 0973103919

Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

Hoàng Thị Nhi

01232014309  Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
2 Diệp Văn Hà Giang

Phong Thu, Phong Điền, TT Huế

 
3

Văn Thị Kim Hương

   Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

4

Phan Văn Thành

  TP Huế, TT Huế  
5  Văn Thị Kim Quyên    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

Số lượt xem : 832