Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục

Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục

Cập nhật lúc : 00:31 19/08/2013  

Tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục


Tổ trưởng: Trần Văn Bảo

Chuyên môn: Lịch sử

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 0983249427

Email:

Tổ phó: Hoàng Thị NHi

Chuyên môn: GDCD

Lĩnh vực phụ trách:

 Địện thoại: 0832014309

Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

Hoàng Thị Nhi

   Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
2 Diệp Văn Hà Giang  

Phong Thu, Phong Điền, TT Huế

 
3

Văn Thị Kim Hương

   Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

4        
5  Văn Thị Kim Quyên    Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  

Số lượt xem : 1380