Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức - Trường THCS Phong Mỹ

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 23:16 09/05/2019  

Mẫu báo cáo điểm kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019


BÁO CÁO QUA MAIL CHO TỔ CM 10/05/2019 - TỔ BÁO CÁO LÊN CM NGÀY 11/05/2019

Mẫu báo cáo kết quả kiểm  tra HKII:

Môn

thi

TSHS

dự thi

Điểm dưới TB

Điểm trên trung bình

0 - 1

1,1 – 4,9

Cộng

5 - 8,9

9 -10

Cộng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

                           
Tải file

Số lượt xem : 68

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác