Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức - Trường THCS Phong Mỹ

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 23:19 09/05/2019  

Mẫu báo cáo CN THCS - Thời gian báo cáo trước ngày 14/05/2019


Mẫu 1 KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 CẤP THCS
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS ……………
LỚP Tổng số
HS
Hạnh kiểm Học lực KIỂM TRA
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 2 2 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 0 100.00
7 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
8 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
9 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
Toàn cấp 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00
                                           
Mẫu 2                                          
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HS DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 
                                           
LỚP Tổng số
HS DT
Hạnh kiểm Học lực KIỂM TRA
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
7 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
8 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
9 0   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ######   ######   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   ###### 0 ######
Toàn cấp 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 ###### 0 ###### 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 ###### 0 ######
                                           
  Phong Mỹ, ngày ... tháng  5 năm 2019
Ghi chú: Số liệu trong cột Kiểm tra (cột U) phải bằng số liệu trong cột TSHS (cột B) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
             Tỷ lệ trong cột kiểm tra màu xanh luôn bằng 100%  
                             
                             
                             
                             
                             
                                           
                                           
Tải file

Số lượt xem : 174

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác