Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 22:14 25/05/2019  

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ 2019


PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN  

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc

 

      Phong Mỹ, ngày 25 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ NĂM 2019

stt

Họ tên

Nhiệm vụ

Ngày trực

Ghi chú

Tháng 6

Tháng 7

 

1

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Trực lãnh đạo

01/6 - 04/6

01/7 - 04/7

 

2

Ngô Ba

Trực bảo vệ

 

 

 

3

Lê Đức Lập

4

Đoàn Văn Thăng

5

Phạm Thị Minh Phương

6

Trần Thị Hà

7

Ngô Ba

Trực bảo vệ

05/7 - 10/6

05/6 - 10/7

 

8

Nguyễn Thị Thương

 

 

 

9

Hoàng Thị Thanh Lý

10

Nguyễn Thị Hiên

11

Diệp Văn Hà Giang

   

12

Nguyễn Thị Thúy

13

Mai Hồng Phi

Trực lãnh đạo

11/6 - 16/6

11/7 - 16/7

 

14

Ngô Ba

Trực bảo vệ

 

 

 

15

Nguyễn Thị Kim Anh

 

 

 

16

Văn Kim

17

Hoàng Thị Hà

18

Trần Thị Tám

19

Văn Thị Kim Quyên

20

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Trực lãnh đạo

17/6 - 21/6

17/7 - 21/7

 

21

Ngô Ba

Trực bảo vệ

 

 

 

22

Trịnh Xuân Lợi

23

Văn Thị Kim Hương

24

Nguyễn Văn Hữu

25

Bùi Thị Lệ

26

Mai Hồng Phi

Trực lãnh đạo

22/6 - 26/6

22/7 - 26/7

 

27

Ngô Ba

Trực bảo vệ

 

 

 

28

Nguyễn Văn Thành

29

Hoàng Thị Nhi

30

Thái Ngọc Thanh

31

Nguyễn Thị Minh Hiếu

32

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Trực lãnh đạo

27/6 - 30/6

27/7 - 31/7

33

Ngô Ba

Trực bảo vệ

 

 

 

34

Trần Văn Bảo

35

Trần Phương Lan 

36

Nguyễn Trung Trực

37

Phan Văn Thành

           

Trong phiên trực nếu có sự cố xảy ra báo về số điện thoại Thầy Phi:0392468282; Cô Nguyên: 0981034359; Anh Ba: 0978392025.

        Trên đây là kế hoạch trực hè năm 2018. Yêu cầu  CB- GV-NV có tên trực đảm bảo nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

 

HIỆU TRƯỞNG

- Trang web, niêm yết( thực hiện);

 

 

   

- Lưu:

 

 

   
   

Mai Hồng Phi

           
                           
Tải file

Số lượt xem : 223

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác