Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông báo - Trường THCS Phong Mỹ

Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:44 03/08/2019  

TKB LẦN 1 2019-2020
Quý thầy cô xem để góp ý và đề xuất nếu có lý do chính đáng. nếu GV tự đổi cho nhau được thì tự đổi và báo với Hiệu trưởng. Ý kiến xin phản hồi trước ngày 15/8/2019. TKB sẽ được niêm yết ngày 16/8/2019 để thực hiện từ 19/8/2019.

Tải file 1  

Số lượt xem : 204

Các tin khác