Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 06:22 16/11/2019  

PHÂN CÔNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN CẬP NHẬT PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP 2019
Đề nghị CBGVNV có tên trong Kế hoạch tham gia thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian.

TRƯỜNG THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

PHONG MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN CẬP NHẬT PHIẾU

 ĐIỀU TRA PHỔ CẬP 2019

1. Thời gian:

Đơn vị điều tra

Nhóm

Giáo viên

Khu vực điều tra

Ghi chú

Đông Thái

1

Văn Thị Kim Quyên

Nguyễn Trung Trực

Tổ 1

Sáng thứ 3

19/11/2019

2

Văn Thị Kim Hương

Diệp Văn Hà Giang

Tổ 2

Sáng thứ 3

19/11/2019

3

Nguyễn Văn Thành

Hoàng Thị Nhi

Tổ 3

Chiều thứ 3

19/11/2019

4

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Phương Lan

Tổ 4

Chiều thứ 3

19/11/2019

5

Trần Văn Bảo

Phạm Thị Minh Phương

Tổ 5

Chiều thứ 6

22/11/2019

6

Trần Thị Hà

Phan Văn Thành

Tổ 6

Chiều thứ 6

22/11/2019

7

Nguyễn Văn Hữu

Trần Thị Tám

Tổ 7

Sáng thứ 5

21/11/2019

8

Hoàng Thị Thanh Lý

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Tổ 8

Sáng thứ 5

21/11/2019

9

Hoàng Thị Hà

Văn Kim

Tổ 9

Sáng thứ 5

21/11/2019

Phước Thọ

10

Trịnh Xuân Lợi

Bùi Thị Lệ

Phía trên kiệt Xóm Vắng

Chiều thứ 5

21/11/2019

11

Thái Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Hiên

Phía dưới đường quán Xóm Vắng đến Cổng

Chiều thứ 5

21/11/2019

12

Đoàn Văn Thăng

Đoàn Ngọc Chinh

Phía trên Mương C1 đến Cống chính

Chiều thứ 5

21/11/2019

13

Ngô Ba

Nguyễn Thị Thương

Phía dưới Mương C1 và xóm trong Cống chính

Chiều thứ 5

21/11/2019

2. Địa điểm: Phòng Văn thư – Kế toàn, làm việc trực tiếp với thầy Lê Đức Lập

 

Phong Mỹ, Ngày    tháng 11 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Hồng Phi

Số lượt xem : 154

Các tin khác