Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:28 15/04/2020  

LỊCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH

 

 BUỔI SÁNG

Ghi chú

Giờ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

07h30-08h10

Sinh 6

Sử 6

Địa 6

Lý 6

GDCD 6

Công nghệ 6

Dạy qua Elearning

Sử 7

Sinh 7

Lý 7

Địa 7

Công nghệ 7

GDCD 7

Dạy qua Elearning

08h30-09h10

Tiếng Anh 6

Toán 6

Ngữ văn 6

Tiếng Anh 6

Toán 6

Ngữ văn 6

Học qua truyền hình Hanoi.tv

09h15-09h55

Tiếng Anh 7

Toán 7

Ngữ văn 7

Tiếng Anh 7

Toán 7

Ngữ văn 7

Học qua truyền hình Hanoi.tv

Lý 9

Sử 9

Sinh 9

Địa 9

Hoá 9

Tin 9

Học qua Elearning

10h00-10h40

Tiếng Anh 8

Toán 8

Ngữ văn 8

Tiếng Anh 8

Toán 8

Ngữ văn 8

Học qua truyền hình Hanoi.tv

BUỔI CHIỀU

 

13h30 – 14h15

Hoá 8

Sinh 8

Lý 8

Sử 8

Địa 8

GDCD 8

Học qua Elearning

14h20-14h50

Tin 8

Công nghệ 8

Tin 6

Công nghệ 9

GDCD 9

Tin 7

Học qua Elearning

15h00-15h30

Toán 9

 

Toán 9

 

 

 

Học qua truyền hình TRT

15h35-16h05

Ngữ văn 9

Tiếng Anh 9

Ngữ văn 9

Tiếng Anh 9

 

 

Học qua truyền hình TRT

 

 

 

 

 

 

 

Phong Mỹ, ngày 13 tháng 04 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Mai Hồng Phi

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 154

Các tin khác