Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 11:56 11/11/2019  

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán

UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 


Số: 10 /TB - PGD&ĐT

Về việc nghỉ Tết Nguyên Đán

 Canh Tý - năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 


Phong Điền, ngày  07  tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Thực hiện Thông báo số 405/TB-UBND ngày 30/10/2019  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 1605/ UBND-VP ngày 05/11/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc nghỉ lễ, Tết âm lịch đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Phòng GD&ĐT thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020 như sau:

1. Về thời gian nghỉ:

Công chức, viên chức nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết ngày thứ Tư ngày 29/01/2020 ( tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do hai ngày 25 và 26 tháng 01 năm 2020 ( tức là ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán ) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần của công chức, viên chức nên sẽ nghỉ bù vào ngày 28/01/2020 - 29/01/2020 ( tức là ngày mùng 4, mùng 5 Tết Âm lịch ).

2. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (Để b/c);

- VP Huyện ủy, VP HĐND & UBND huyện (Để b/c);

- Các trường MN, TH, THCS (Để t/h);

- LĐ, CV Phòng  GD-ĐT (Để t/h);

- Lưu VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phi Hùng

Số lượt xem : 193

Các tin khác