Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 06:04 20/06/2019  

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC CHỈNH SỬẢ HỌC BẠ
Lãnh đạo trường đã tiến hành ký khóa học bạ, nhưng hiện nay có nhiều GV cập nhật học bạ sai quy chế, vì vậy nhà trường đề nghị các giáo viên có tên dưới đậy có mặt tại trường lúc 08h00 ngày 21/6/2019 để điều chỉnh. Nếu GV nào không điều chỉnh kịp thời, nhà trường sẽ lập biên bản vi phạm quy chế chuyên môn. Diệp Văn Hà Giang, Hoàng Thị Hà, Trần Thị Hà, Nguyễn Văn Hữu, Hoàng Thị Thanh Lý, Lê Đức Lập, Nguyễn Thị Thu Nguyên, Mai Hồng Phi, Phạm Thị Minh Phương, Thái Ngọc Thanh, Phan Văn Thành, Đoàn Văn Thăng, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số lượt xem : 37

Các tin khác