Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 09:48 29/08/2021  

LỊCH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC  2021-2022
Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 05/9/2021

 

I. Nội dung công tác

1. Công tác chuẩn bị đối với học sinh và các lớp học

- GVCN lập nhóm để liên lạc với học sinh và thực hiện việc kiện toàn Ban cán sự, Ban chỉ huy chi đội, biên chế các tổ. Hướng dẫn học sinh sử dụng các phần mềm học online.

- GVCN các lớp 6 lập nhóm để nhà trường thông báo cho các em vào nhóm lớp mình. Tiến hành bầu Ban cán sự, Ban chỉ huy chi đội lâm thời, biên chế các tổ. Hướng dẫn học sinh sử dụng các phần mềm học online.

(Các GVCN lưu ý việc yêu cầu học sinh tạo tên hiển thị của mình)

- Cô Lan và cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6.(Có lịch cụ thể tránh tập trung học sinh quá quy định)

2. Công tác tổ chức khai giảng năm học mới theo chỉ đạo tại công căn số 411

- Xây dựng phương án tồ chức khai giảng trực tuyến.

- Tổ chức, dẫn chương trình thầy Kim.

- Chương trình gồm:

+ Văn nghệ chào mừng: thầy Thành gửi cho HT 1 hoặc 2 bài hát.

+ Đọc thư Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cô Kim Anh Phó Chủ tịch CDDCS đọc.

+ Đọc diễn văn khai giảng thầy Phi Hiệu trưởng.

3. Công tác chuẩn bị dạy học online

- Chỉ đạo tất cả giáo viên đứng lớp khởi động phần mềm padlet cùng học sinh.

- GCVN hướng dẫn cho học sinh sử dụng padlet qua tài liệu hướng dẫn của nhà trường.

4. công tác văn phòng

+ Phân công nhân viên trực và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo giờ hành chính.

+ Y tế chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nghiêm túc công văn số 476

+ Bảo vệ tăng cường thời gian trực trường theo yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

II. Lịch cụ thể

Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Trực Lãnh đạo, trực nhân viên

Thứ Hai 
(30/8/2021)

 

Sáng

- 08h00: Họp HDDSP (trực tuyến trên Microsoft teams)

Trực lãnh đạo: T. Phi

Trực nhân viên: C. Thúy

Chều

- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới

Trực lãnh đạo: T. Phi

Trực nhân viên: C. Thúy

Thứ Ba 
(31/8/2021)

 

Sáng

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/1

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

Trực lãnh đạo: T. Thăng

Trực nhân viên: C. Quyên

Chiều

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/1

Trực lãnh đạo: T. Thăng

Trực nhân viên: C. Quyên

Thứ Tư 
(01/9/2021)

Sáng

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/2

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

Trực lãnh đạo: C. Anh

Trực nhân viên: C. Lan

Chiều

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/2

Trực lãnh đạo: C. Anh

Trực nhân viên: C. Lan

Thứ Năm 
(02/9/2021)

Sáng

Nghỉ lễ 02/9

Trực lãnh đạo: C. Lan

Trực nhân viên: A. Ba

Chiều

Nghỉ lễ 02/9

Trực lãnh đạo: C. Lan

Trực nhân viên: A. Ba

Thứ Sáu 
(03/9/2021)

 

Sáng

- 08h00: Liên tịch tập trung để thống nhất công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/3

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

Trực lãnh đạo: C. Anh

Trực nhân viên: C. Lệ

Chiều

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

- Cô Lan, cô Quyên phát sách cho học sinh lớp 6/3

Trực lãnh đạo: C. Anh

Trực nhân viên: C. Lệ

Thứ Bảy 
(04/9/2021)

Sáng

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

Trực lãnh đạo: T. Phi

Trực nhân viên: A. Ba

Chiều

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác chuẩn bị năm học mới.

Trực lãnh đạo: T. Phi

Trực nhân viên: A. Ba

Chủ nhật 
(05/9/2021)

Sáng

07h30: Khai giảng năm học mới. (Thành phần: toàn thể CBGVNV tập trung tại trường để tham gia. Trừ thầy Trực, thầy Bảo và CBGVNV F2 nếu có trước buổi khai giảng)

 

Chiều

   

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường, các tổ trưởng;

- Đăng tải trang web;

- Lưu: VT, CM.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 27

Các tin khác