Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 13:27 30/08/2019  

KH LAO ĐÔNG SÁNG THỨ 7 NGÀY 31/08/2019

         

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 25/KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Mỹ, ngày 25 tháng 08 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

LAO ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT XANH NĂM HỌC 2019 - 2020

 

         Thực hiện kế hoạch Trường THCS Phong Mỹ . Ban lao động xây dựng kế hoạch như sau :

          I. Mục tiê :

- Dọn dẹp vệ sinh trường lớp, vệ sinh công trình vệ sinh, khu để xe của nhà trường;

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường;

- Tạo cảnh quan môi trường Nhà trường xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh , và CBGVNV trong nhà trường

II . Nội dung:

Làm sạch đẹp cảnh quan nhà trường , trồng và chăm sóc các bồn hoa , Làm cỏ, quét dọn sân bãi, tổng vệ sinh các công trình vệ sinh.

III. Yêu cầu

- Các lớp tham gia đầy đủ, phải có trách nhiệm cao trong công việc, không đùa giỡn, thực hiện nghiêm túc an toàn lao động.

- Học sinh được phân công dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường , lớp sạch sẽ thoáng mát 

- Rác phải được gom và đổ đúng nơi qui định.

- Tất cả CB, GV, VN phải tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mang dụng cụ phù hợp với công việc được phân công

IV. Thời gian và hình thức lao động

1/ Thời gian: 

-         Học sinh toàn trường: lúc 7h 15  thứ 7  (ngày 31/08/1019)

2/ Hình thức lao động, vệ sinh

- Làm sạch vệ sinh khuôn viên trường

- Các khối lớp làm vệ sinh các khu vực được phân công

- Cán bộ GVNV trồng chăm sóc các bồn hoa cây cảnh 

- Chăm sóc và mở rộng vườn thuốc Nam của trường

3/ Dụng cụ lao động:

- Khối 6, 9 Chổi, vao, cào

- Khối 7,8 : Cuốc, xẻng, cào, bao hốt rác, chổi,

  3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Mở rộng và chăm sóc vườn thuốc nam của trường: T. Lập, T. Chinh, Cô Tám và GVCN, học sinh lớp 8/1. Thầy Lê Đức Lâph phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.2. Cắt, tỉa và chăm sóc cây trong khuôn viên trường; từ hai bên cổng trường vào: T. Thành, T. Lợi. Thầy Nguyễn Văn Thành phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.3. Trồng cây từ ngoài cổng vào sân trường: T. Kim, Cô H.Hà, Cô Thuý cùng với HS lớp 8/2. Thầy Kim phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.4. Trồng Hoa 10h: Cô Hương, Cô Thuỳ, cùng với HS nữ lớp 8/3. Cô Hương phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.5. Thay các chậu cây chết trong các chậu: Thầy Trực, Cô Phương cùng với HS nam lớp 8/3 và thầy Phan Văn Thành. Thầy trực phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.6. Giải quyết hố rác: Thầy Dũng, Cô Quyên và HS lớp 7/1. Thầy Dũng phụ trách và bàn giao kết quả công việc trước lãnh đạo trường.

3.7. Vệ sinh, sắp xếp phòng Hội đồng, hành lang các phòng làm việc: Anh Ngô Ba, Cô P Lan, Cô Lệ. Cô Trần Thị Phương Lan phụ trách và bàn giao trước lãnh đạo trường

3.8. Vệ sinh khuôn viên trường và trước cổng, làm cỏ: Khối 6, 9, Lớp 7/2, 7/3

Phân công cụ thể:

- Từ mái vòm 2 dãy tần lầu ra sau sân bóng chia 2: lớp 7/2, 7/3. Lớp 7/2 phía nhà vệ sinh, lớp 7/3 phần còn lại

- Từ hàng rào giáp với cấp 1 àSân trường àhàng rào phía nhà xe GV chia 2: lớp 6/1, 6/2

- Ngoài cổng trường lớp 6/3

- Trừ hàng cây giáp với phòng Hiệu trưởng ra tới hàng rào trước cống: lớp 9/2.

- Trừ hàng cây giáp với Nhà xe (kể cả đường đi từ cổng vào) ra tới hàng rào trước cống chia 2: lớp 9/1 và 9/3. Lớp 9/1 từ tường rào đi vào đến lớp 9/3

3.9. Tập trung HS và phân công cụ thể: cô Hiếu, thầy TN. Thanh.

3.10. Thầy Thăng, Cô Thuỷ, Cô Giang, Thầy Ngọc Thanh, Cô Nhi, Thầy Hữu, Cô Tr Hà, Cô Thương, Thầy P. Thành, Cô Anh, Thầy Châu, T. Bảo phụ trách lớp mình và phối hợp với trưởng ban các khu vực đề hoàn thành công việc.

3.6. Chỉ đạo chung và giải quyết các công việc phát sinh thầy Phi. Kiểm tra và nghiệm thu kết quả công việc của các bộ phận cô Nguyên, Thầy Ngọc Thanh.

 Lưu ý: Trong quá trình thực hiện công việc tùy theo tình hình lãnh đạo trường có thể điều chỉnh nhân sự và công việc cho phù hợp. Riêng Cô Hoàng Thị Thanh Lý  được miễn làm trong buổi lao động này.

Trên đây là Kế hoạch lao động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh của Trường THCS Phong Mỹ. Đề nghị các bộ phận, GVCN và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Đăng tải website trường;

- Lưu: VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Nguyên

 

     

Số lượt xem : 61

Các tin khác