Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 16:04 09/09/2019  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU

      HĐĐ HUYỆN PHONG ĐIỀN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    LIÊN ĐỘI THCS PHONG MỸ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 29 /KH-LĐ                                       Phong Mỹ, ngày 3 tháng 9 năm 2019

                              

KẾ HOẠCH

Tổ chức “ Vui hội Trăng rằm” cho học sinh trường THCS Phong Mỹ năm 2019

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi của Hội đồng đội huyện Phong Điền năm học 2019 – 2020.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi của trường THCS Phong Mỹ năm học 2019 – 2020.

Liên đội trường THCS Phong Mỹ tổ chức vui Tết Trung thu cho các Chi đội, đội viên năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm thể hiện sự quan tâm của Ban Giám Hiệu, Công Đoàn, Chi đoàn trường cùng các bậc phụ huynh học sinh chung tay chăm lo cho các em được vui Tết Trung thu.

- Xây dựng sân chơi lành mạnh, thiết thực cho các em.

- Tạo điều kiện cho các em học sinh có một Tết Trung thu an toàn, tiết kiệm và thật ý nghĩa tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc, thông qua đó để giáo dục cho các em chăm ngoan - học tốt.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THAM GIA

- Đối tượng: Chi đội, đội viên và giáo viên trường THCS Phong Mỹ

- Địa điểm: Sân trường THCS Phong Mỹ

- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 12/9/2019 (Tức 14/8/2019 Âm lịch)

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ

2.1. Kinh phí hoạt động

-         Mời đội múa lân biểu diễn:                         300.000đ

-         Văn nghệ (có Chú Cuội và Chị Hằng):       700.000đ

-         Trang hoàng:                                              200.00đ

-  Kinh phí cho HS: 383HS x 7.000đ =                    2.681.000đ ( phát về các lớp làm mâm cỗ)

Tổng kinh phí:                                            3.881.000đ                             

(Ba triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng chẵn)

2.2. Nguồn kinh phí

- Quỹ Đội.

- Quỹ Phụ huynh.

- Xin UBND xã

IV. NỘI DUNG

- Mỗi Chi đội trưng bày 01 mâm ngũ quả trưng bày trước 15h ngày 12/9/2019 (14/8 Âm lịch)

- Nguyên liệu: Mâm ngũ quả gồm:

+ Hoa, quả, nến, khay bày ngũ quả và một số nguyên liệu khác.

+ Có tên Chi đội.

- Mỗi chi đội cử 01 đội viên giới thiệu về sản phẩm của Chi đội mình trước toàn trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Đối với Tổng phụ trách Đội

- Tổng phụ trách tham mưu BGH, Đoàn Thanh niên về kế hoạch, dự trù kinh phí vui Hội trăng rằm năm 2019.

- Phối hợp GVCN, BTC chương trình chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ cho hội vui.

- Trang hoàng: Thầy Thăng+ Liên đội

4.2. Đối với giáo viên chủ nhiệm

- GVCN triển khai kế hoạch tới lớp (Chi đội) chủ nhiệm.

- Theo dõi, đôn đốc các đội viên thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra.

- Quản lí học sinh (đội viên) của mình chặt chẽ, an toàn khi tham gia hội vui.

Trên đây là kế hoạch hội vui Tết Trung thu năm 2019 của Liên đội trường THCS Phong Mỹ năm 2019./.

Nơi nhận:                                    HIỆU TRƯỞNG                      TPT

- HĐĐ huyện Phong Điền (B/c);

- UBND, xã Đoàn xã Phong Mỹ;

- BGH trường THCS Phong Mỹ;                     

- Chi đội (phối hợp);

- Lưu: VT.

                                                               Mai Hồng Phi           Nguyễn Thị Minh Hiếu

Số lượt xem : 27

Các tin khác