Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 10:28 22/03/2021  

Kế hoạch tổ chức ngày Hội " Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn"

HĐĐ HUYỆN PHONG ĐIỀN

LIÊN ĐỘI THCS PHONG MỸ

 
   

 


Số:    06 /KHĐ – THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Phong Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

 

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; căn cứ công văn số 261 CV/ĐTN ngày191/02/2021 của HĐĐ huyện Phong Điền về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”; thiết thực chào mừng  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên đội trường THCS Phong Mỹ xây dựng  Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.

2. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.

3. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng loạt tại Liên đội; Tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện; đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại Liên đội Trường THCS Phong Mỹ được tổ chức vào từ ngày 18/3 đến ngày 25/03/2021.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Ghi chú

1.

Thầy Mai Hồng Phi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2.

Cô Nguyễn Thị Thu Nguyên

P.Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

Trưởng ban GK

3.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

GV-TPT

Thư ký

Thư ký tổng hợp

4.

Thầy Trần Minh Châu

Bí thư Chi đoàn

Thành viên

Tổ chức

5.

Cô Phạm Thị Minh Phương

Phó Tổ trưởng

Thành viên

Giám khảo

6.

Thầy Đoàn Văn Thăng

Tổ trưởng

Thành viên

Giám khảo

7.

Thầy Văn Kim

Phó Tổ trưởng

Thành viên

Giám khảo

8.

Thầy Trịnh Xuân lợi

GV Ngữ Văn

Thành viên

Giám khảo

9

Thầy Lê Đức Lập

Phó Tổ trưởng

Thành viên

Giám khảo

10

Cô Văn Thị Kim Hương

Giáo viên

Thành viên

Giám khảo

11

Thầy Ngô Quang Hiếu

GV Thể dục

Thành viên

Tổ trọng tài

12

Thầy Nguyễn Văn Hữu

GV Thể dục

Thành viên

Tổ trọng tài

13

Cô Bùi Thị Lệ

Nhân viên y tế

Thành viên

Chăm sóc y tế

14

Cô Trần Thị Phương Lan

Tổ trưởng

Thành viên

Hậu cần

15

Cô Nguyễn Thị Thuý

Nhân viên

Thành viên

Hậu cần

16

Cô Nguyễn Thị Hiên

Kế toán

Thành viên

Hậu cần

17

Cô Văn Thị Kim Quyên

Nhân viên

Thành viên

Hậu cần

18

Các GVCN lớp

GVCN

Thành viên

Trực tiếp chỉ đạo các lớp

IV. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia: Là các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang học tập và sinh hoạt tại Liên đội.

2. Quy mô tổ chức: Cấp Liên đội.

V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của thiếu nhi cả nước mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Nội dung ngày hội bao gồm hai phần:

a. Phần lễ: Tổ chức Lễ diễu hành theo Nghi thức Đội; Gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931).

b. Phần hội: 

+ Tổ chức một số trò chơi dân gian: Bịt mắt đập vò, Bịt mắt bắt vịt, kéo co, chuyền bột bằng muỗng.

2. Chương trình

Trên cơ sở điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động, chương trình ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cần được thiết kế đảm bảo thời gian; phù hợp với điều kiện thực tế của liên đội, chương trình cụ thể như sau:

A. Vòng loại bóng đá: Vòng loại bóng đá nam, nữ khối 8,9 được tiến hành trong 2 ngày:

- Chiều thứ 5 ngày (18/3/2021): Vòng loại bóng đá nữ:

+ Phân công cụ thể như sau: Thầy Hữu là trọng tài chính, trọng tài biên: thầy Thăng, thầy Lập.

+ 6 GVCN khối 8,9 phụ trách 6 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

B. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” diễn ra chính thức vào ngày 27/3/2021:

I. Buổi sáng:

- 7h- 7h15: Tập hợp, ổn định đội hình.

- 7h15- 7h40:

+ Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. (cô Thuỷ)

+ Phát biểu khai mạc ngày hội. (thầy Phi)

+ Ôn lại lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (thầy Châu)

- 7h40 – 11h30: Tổ chức các trò chơi dân gian:

1) Vòng loại và chung kết bóng đá nam, nữ (diễn ra tại sân bóng đá):

- Phân công cụ thể như sau:

+ Thầy Hữu, thầy Hiếu: là trọng tài chính, trọng tài biên: thầy lập, thầy lợi, thầy Thăng.

+ 6 GVCN khối 8,9 phụ trách 6 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

2) Trò chơi bịt mắt bắt vịt:

- GVCN chuẩn bị: 1 lớp 1 nam 1 nữ, khăn quàng để bịt mắt

- Phân công cụ thể như sau:

+ Tổ trọng tài: Thầy Kim, thầy Văn Thành, thầy Dũng, thầy Trực.

+ Thư ký: Cô Kim Anh, cô Phương, cô Hương, cô Hoàng Hà

+ 6 GVCN khối 6,7 phụ trách 6 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

3) Trò chơi chuyền bột bằng muỗng:

- GVCN chuẩn bị: 1 lớp 5 nam 5 nữ, 1 cái chén và 1 cái dĩa đựng bột; BTC sẽ chuẩn bị muỗng nhựa, bột mì

- Phân công cụ thể như sau:

+ Tổ trọng tài: Thầy Kim, thầy Văn Thành, thầy Dũng, thầy Trực, thầy Lập, thầy Lợi.

+ Thư ký: Cô Kim Anh, cô Phương, cô Hương, cô Hoàng Hà

+ 6 GVCN khối 6,7 phụ trách 6 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

II. Buổi chiều từ 13h30- 16h30: Tổ chức các trò chơi

1) Trò chơi bịt mắt đập vò:

- GVCN chuẩn bị: 1 lớp 1 nam 1 nữ, khăn quàng để bịt mắt: BTC sẽ chuẩn bị vò

- Phân công cụ thể như sau:

+ Tổ trọng tài: Thầy Kim, thầy Văn Thành, thầy Trực, thầy Lập, thầy Lợi, thầy Thăng.

+ Thư ký: cô Phương, cô Hương, cô Hoàng Hà

+ 12 GVCN phụ trách 12 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

2) Trò chơi kéo co khối 6,7,8,9:

- GVCN chuẩn bị: 1 lớp 5 nam 5 nữ

- Phân công cụ thể như sau:

+ Tổ trọng tài: Thầy Kim, thầy Văn Thành, thầy Dũng, thầy Trực.

+ Thư ký: Cô Kim Anh, cô Phương, cô Hương, cô Hoàng Hà

+ 12 GVCN khối 6,7 phụ trách 12 lớp.

+ Chăm sóc y tế: cô Lệ

3) Kết nạp đoàn viên mới: Đoàn xây dựng

III. Từ 16h30 – 17h30: Tổng kết, phát thưởng

- Phát biểu tổng kết Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” – Thầy Phi

- Giám khảo công bố kết quả, trao giải- Thầy Kim

3. Dự trù kinh phí:

- Giải thưởng các trò chơi:

+ 2 giải nhất  x  100.000  =  200.000 đồng.

+ 2 giải nhì  x  70.000  =  140.000 đồng.

+ 2 giải ba  x  50.000  =  100.000 đồng.

+ 2 giải kk  x  30.000  =  60.000 đồng.

- Mua vật liệu phục vụ các trò chơi: 500.000 đồng.

- Trang hoàng: 150.000

  Tổng kinh phí: 1.150.000 (Một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội:

- Căn cứ Kế hoạch của Huyện Đoàn, Liên đội chủ động báo cáo Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại Liên đội đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

2. Cấp Chi đội.

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động trong ngày hội.

- Tuân thủ theo yêu cầu của Ban tổ chức.

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 48

Các tin khác