Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 19:00 03/09/2019  

KẾ HOẠCH Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN) Năm 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 27/KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


      Phong Mỹ, ngày 26  tháng 8  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

 Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN)

Năm 2019 

Thực hiện Báo cáo số 74 /BC-BCH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã Phong Mỹ về việc báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PCTT và TKCN năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-THCS ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng trường THCS Phong Mỹ về việc thành lập Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Ban PCTT và TKCN trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-       Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

-       Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và chính quyền các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương, chuẩn bị mọi phương án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đảm bảo hoạt động của nhà trường theo đúng chương trình, kế hoạch năm học.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã Phong Mỹ và Ban quản lý các thôn bản  trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện và CSVC tham gia phòng, chống thiên tai.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức

-  Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, Phó Hiệu trưởng làm Phó ban;  Đại diện BCH Công đoàn cơ sở, tổ trưởng, nhân viên thiết bị, thư viện và một số GV khác làm thành viên.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận và toàn thể CBGVNV nhà trường kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 để quán triệt Kế hoạch PCTT&TKCN của nhà trường. Triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, thiên tai của đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, coi phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng trong mùa mưa, bão với phương châm lấy chủ động phòng tránh là chính, không để bị động, bất ngờ.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị, xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống thiên tai cụ thể, chi tiết; trong đó cần chú ý đến những nội dung sau:

+ Kiểm tra các phòng học; kiểm tra, gia cố, sửa chữa công trình có sử dụng mái ngói, tấm lợp bằng tôn, prôximăng, trần nhựa, cửa kính để đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, lốc; không sử dụng phòng học, phòng làm việc không đảm bảo an toàn.

+ Đối với cây xanh trong khuôn viên: chặt, tỉa bớt các cành cây cản gió, chặt đốn cây già cỗi có nguy cơ đổ gây nguy hiểm cho người và công trình, cơ sở vật chất khác.

- Cập nhật kịp thời về tình hình bão, lũ, thiên tai và thông báo cho CBGVNV và HS nghỉ học trong các tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn. Liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của xã Phong Mỹ nắm chắc tình hình, có biện pháp phối hợp phòng, chống kịp thời, hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống trước khi mưa bão, lũ lụt đến, như :

+ Chằng buộc nhà cửa, che chắn, bảo vệ tài sản, CSVC, trang thiết bị.

+ Chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương tiện như đèn pin, thuốc men và dự trữ lương thực cho người trực tại đơn vị.

+ Cử người trực ở cơ quan, trường học 24/24 giờ, kịp thời khắc phục, giải quyết hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

- Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác đưa, đón con em đi học về an toàn khi có thiên tai, lụt bão xảy ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho dân cư trong địa phương nơi trường đóng trụ sở đến tránh trú khi có sự cố thiên tai xảy ra.

- Trong trường hợp bị bão, lũ hoặc thiên tai khác, giao thông đi lại khó khăn không đảm bảo an toàn cho học sinh lãnh đạo trường kịp thời báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có sự chỉ đạo cho học sinh được nghỉ học, đồng thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương biết.

- Báo cáo thường xuyên và kịp thời về Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền, Ban chỉ đạo PCTT&TKCN của xã Phong Mỹ, đồng thời thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về công tác phòng chống thiên tai trong trường học.

- Khi có thông tin về thiên tai xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến để phân công lực lượng CBGVNV của nhà trường, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra ngập nước như:

+ Cầu Khe Hiên trên đường đi lên thôn Tân Mỹ. Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Văn Thành, Đoàn Văn Thăng

+ Cầu Ông Mai trên đường về thôn Huỳnh Trúc. Trần Văn Bảo, Lê Đức Lập, Văn Kim.

3. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy và học trong phòng chống lụt bão

- Ban chỉ đạo PCLB&TKCN của nhà trường thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thiệt hại, kịp thời chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra để ổn định và tiến hành kịp thời các hoạt động dạy và học.

- Tổ chức khắc phục hậu quả do lụt bão, thiên tai gây ra để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của Ngành.

- Phân công các đoàn thể, bộ phận khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành.

- Khi bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, Ban chỉ đạo phải báo cáo Phòng GD&ĐT, UBND xã xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời bố trí phòng học tạm (hoặc học ca 2) để học trong khi chờ tu sửa hoặc xây dựng lại.

- Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão của nhà trường.

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thông tin thường xuyên, kịp thời cho các đoàn thể, bộ phận về Kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của nhà trường; sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường.

- Chỉ đạo các đoàn thể, bộ phận tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra, đặc biệt là 2 phòng học cấp 4, các cây cao xung quanh trường.

- Các số điện thoại liên lạc khi có thiên tai xãy ra:

1. Ông Mai Hồng Phi              Hiệu trưởng        - Trưởng ban    0392468282

2. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyên                          P. Hiệu trưởng         - Phó ban    0981034359

3. Ông Văn Kim                     TKHĐ                - Phó ban trực   0916419405

4. Ông Đoàn Văn Thăng         BTCĐ-TTCM    - Thành viên     0973103919

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Trường THCS Phong Mỹ. Đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo và toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phong Điền;

- UBND xã Phong Mỹ;

– BCĐ PCTT&TKCN;

- Web trường;

– Lưu: VT.                          

TM. BAN PCTT&TKCN

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Phi

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 9

Các tin khác