Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 09:05 14/09/2021  

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …/KH-THCS

Phong Mỹ, ngày 06 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

VÀ TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH TRT

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ GD&ĐT,  quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cở sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên(Sau đây gọi là Thông tư 09);

Thực hiện Công văn số 2268 /SGDĐT-GDTrH ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, V/v hướng dẫn một số nội dung dạy học trên truyền hình khối 1, 2, 6;.

Thực hiện Quyết định số    /QĐ-THCS ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, của địa phường; khả năng tiếp cận mạng Internet và các phương tiện dạy, học trực tuyến của giáo viên và học sinh.

Trường THCS Phong Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến qua Internets và trên đài truyền hình TRT với các nội dung như sau

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức dạy học trực tuyến thay thế cho dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không đến trường để học tập do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Nâng cao năng lực tự học của học sinh và kĩ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu

Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên:

+ Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng thành thạo phần mềm dạy học padlet và google meet đã được tập huấn.

+ GVCN các lớp thông báo tới học sinh đường Link của lớp (sử dụng phần mềm google meet), đường link Padlet của các môn học cho học sinh.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản Google mail, Facebook. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường thông qua trưởng thôn, ban đại diện cha mẹ học sinh bố trí các em đến nơi có phương tiện để học.

- Đối với Cha mẹ HS: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV. Phản hồi ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DẠY

1. Đối với nội dung dạy học lớp 6 trên đài truyền hình TRT (Các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, LS&ĐL, GDCD, Tiếng Anh)

1.1 Thời gian: Học sinh tham gia học theo lịch của đài truyền hình TRT vào buổi sáng

1.2. Hình thức tổ chức

- Căn cứ lịch học trên truyền hình(TH) để GVBM hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho học sinh những nội dung sau:

+  Nghiên cứu SGK, tài liệu, chuẩn bị bài mới trước khi học.

+ Đưa một số cấu hỏi nêu vấn đề như khi dạy học trên lớp nhằm hướng sự chú ý của học sinh vào bài dạy trên TH.

- GVBM theo dõi các bài giảng trên truyền hình để copy đường link chuyển lên phần mềm Padlet, tạo điều kiện cho những học sinh không tham gia học qua truyền hình tiếp cận với bài giảng.

- Giải đáp cho học sinh những vấn đề mà học sinh chưa rõ sau khi tham gia học trên TH nếu có.

- Sau khi tham gia học GV có thể đưa một số câu hỏi và bài tập cũng cố để yêu cầu học sinh gửi kết quả thể hiện trên vở học của học sinh lên padlet để đánh giá quá trình học tập cũng như kiểm tra việc tham gia học tập của học sinh để có giải pháp phù hợp.

Lưu ý: Việc hướng dẫn cho học sinh tham gia học trên TH được quy định như trên thay thế cho việc quý thầy cô tổ chức dạy học đối với các môn đã dạy trên TH.

2. Đối với các nôn còn lại của lớp 6 và nội dung dạy học lớp 7, 8, 9

2.1. Thời gian: Thực hiện TKB ca sáng đối với khối 7, 8 và ca chiều đối với 6, 9. Việc thực hiện đổi ca học bắt đầu từ thứ Tư ngày 15/9/2021. Nhờ GVCN thông báo cho học sinh lớp mình.

2.2. Đối với các môn Tin, Công nghệ, Thể dục, Nghệ thuật lớp 6, tổ chức dạy học theo TKB như các môn học của lớp 7, 8, 9. Riêng TKB các tiết lớp 6 có môn học đã được học trên TH buổi sáng sẽ dành cho GVBM hướng dẫn chuẩn bị bài mới và đánh giá kết quả học trên TH, củng như giải đáp những vấn đề của tiết trước mà học sinh chưa rõ.

2.3. Đối với nội dung dạy học lớp 7, 8, 9

- GVBM tiến hành tổ chức dạy học qua phần mềm G Meet theo TKB của nhà trường.

- GVBM chuyển các bài giảng đã được dạy bằng phần mềm G. meet lên phần mềm Padlet, tạo điều kiện cho những học sinh không tham gia học qua phần mềm G. meet tiếp cận với bài giảng.

- Việc giảng dạy trên G Meet GVBM cần chắt lọc kiến thức để đảm bảo thời lượng các tiết dạy không quá 30 phút.

III. YÊU CẦU VỀ BÀI HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Học sinh.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS.

- Được tổ chuyên môn kiểm tra, giám sát và góp ý trong quá trình dạy học.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học trên truyền hình và qua Internet, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học trên  Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

2. Kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học trên Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh.

Nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng và học sinh không thể đến trường thì tùy tình hình thực để tham mưa cho cấp trên phương án kiểm tra hoặc thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS và HS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19.

- Đảm bảo CSVC thiết bị CNTT để đáp ứng cho các GV thiếu phương tiện dạy học.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học(PPCT) trong thời gian dạy trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT.

Thực hiện cơ bản thành thạo 2 phần mềm đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Xây dựng nội dung bài dạy và học liệu phù hợp. Dạy học trực tuyến qua Internet hiệu quả.

- Dạy học nghiêm túc đúng TKB, đảm bảo hiệu quả nội dung bài dạy, đúng nội dung chương trình và báo cáo số lượng, ý thức học của học sinh sau mỗi buổi học về BGH.

- Quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách: thực hiện việc điểm danh học sinh lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập…

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, lớp trưởng các lớp

- Hướng dẫn tải phần mềm google meet, giao đường link lớp học, lịch học trên truyền hình, thời khóa biểu và đường link padlet của giáo viên giảng dạy đến từng học sinh.

- Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh đầy đủ HS học tập trong từng buổi học.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên dạy và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Phối hợp với GV thành thạo CNTT để hỗ trợ những học sinh không cài đặt được các phần mềm phục vụ cho việc học trực tuyến.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

- Lớp trưởng phụ giúp GVCN, GVBM lớp mình tập hợp, nhắc nhở các bạn trong lớp thực hiện TKB học trực tuyến của trường.

- Báo cáo BGH đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

5. Đối với nhân viên văn phòng

Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ các loại hồ sơ dạy học trực tuyến do Hiệu trưởng giao.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình dịch covid diễn biến phức tạp, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường để chỉ đạo;

- Đăng tải web trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

Tải file 1  

Số lượt xem : 131

Các tin khác