Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Kế hoạch các hoạt động khác - Trường THCS Phong Mỹ

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 18:59 03/09/2019  

ĐỀ ÁN Sử dụng tài sản công tại Trường THCS Phong Mỹ vào mục đích tổ chức căng tin trường học.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

Số: 26/ĐA-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Phong Mỹ, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

ĐỀ ÁN

Sử dụng tài sản công tại Trường THCS Phong Mỹ

vào mục đích tổ chức căng tin trường học.

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Điều 43, 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

- Các văn bản khác có liên quan đến việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị :

Trường THCS Phong Mỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục – ĐT huyện Phong Điền và UBND huyện Phong Điền Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).Cụ thể :

a1) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

a2) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

a3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a4) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

a5) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

a6) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

a7) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

a8) Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

a9) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị

Trường THCS Phong Mỹ  hiện có tổng số 32 công chức, viên chức. Trong đó bao gồm 01 hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng, 06 nhân viên và 24 giáo viên. Về cơ cấu tổ chức của trường gồm có 04 tổ chuyên môn. Trường có 01 chi bộ gồm 15 đảng viên.

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 2 năm qua và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo

Trong 2 năm học vừa qua, từ năm học 2017-2018; 2018-2019 đến nay đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Trong đó đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ từng năm học theo quy định của ngành và tham gia tốt các nhiệm vụ do địa phương giao. Thực hiện tốt các công tác xã hội tại địa phương và nghĩa vụ đóng góp theo quy định của cấp trên. Trong 2 năm học qua, đơn vị đều được công nhận tập thể lao động tiên tiến và năm học 2018-2019 được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc. Chi bộ được công nhận đạt Trong sạch vững mạnh.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

- Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất : Trường có tổng số 19 phòng, gồm 01 phòng văn thư, Kế toán; 01 phòng y tế học đường, kho thiết bị; 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Đội TNTPHCM, 01 phong hội trường, 01 phòng nghe nhìn, 01 phòng dạy tin học, 03 phòng bô môn, 01 phong thư viện và 7 phòng học, 01 nhà kho. Trường có khu tập thể gồm 6 phòng.

- Quyền sử dụng đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ : Tổng diện tích nhà trường là 7.888,5 m2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 552983.

- Các máy móc thiết bị bao gồm hệ thống máy vi tính văn phòng và máy tính dạy học. Cụ thể phòng máy vi tính có 17 máy. Máy văn phòng gồm 8 máy. Tivi 49-54 inch 05. 01 Tivi smart touch.

2. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết:

a) Phương án sử dụng tài sản công tại đơn vị:

- Sự cần thiết của việc sử dụng tài sản công vào mục đích tổ chức căng tin: nhằm đáp ứng được nhu cầu ăn uống hợp vệ sinh của giáo viên và học sinh trường. Việc tổ chức căng tin trường học trong khuôn viên trường giúp nhà trường thuận tiện quản lý học sinh trong thời gian đến trường. Việc mở căng tin trường học không vi phạm các Điều 56, 57, 58 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thời gian thực hiện cho thuê căng tin: Thực hiện lâu dài và hợp đồng theo từng năm thông qua hình thức giới thiệu nhân sự qua Hội nghị Hội đồng trường.

- Hình thức sử dụng tài sản công vào mục cho thuê căng tin: Sử dụng phần trống của nhà kho để cải tạo thành căng tin và cho Cô Nguyễn Thị Thủy là con của GV trong trường về hưu và là người dân tộc Pahy đến thuê. Người thuê tự trang bị các phương tiện như bàn, ghế,... để kinh doanh.

- Phương án tài chính của việc cho thuê: Nhà trường sẽ ký hợp đồng 01 năm với bên thuê và thu tiền mặt hằng tháng. Trường sẽ sử dụng tiền cho thuê để hỗ trợ cho hoạt động của Công đoàn và Chi đoàn.

b) Nội dung hoạt động căng tin

- Căng tin trường học chỉ hoạt động bán hàng trong thời gian từ 6 giờ sáng đến 19 giờ trong ngày.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên không được tổ chức uống bia, rượu trong căng  tin, làm ảnh hưởng đến trật tự, an ninh và môi trường giáo dục.

- Trong căng tin chỉ được bán đồ ăn, thức uống đã đăng ký với nhà trường phục vụ cho nhu cầu ăn uống, giải khát của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; không được bán rượu, bia, thuốc lá, kẹo cao su và các chất gây nghiện khác.

- Để đảm bảo quy định về nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa bán trong căng tin phải có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và đang trong thời hạn sử dụng; trái cây bán trong căn tin phải là trái cây tươi, chín; đồ ăn, thức uống do căng tin chế biến hàng ngày để bán phải được lưu mẫu theo quy định của cơ quan y tế để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám định của cơ quan có thẩm quyền, nhất là khi có sự cố ngộ độc thực phẩm.

- Trang phục của người tham gia quản lý, phục vụ và bán hàng trong căng tin phải tươm tất, nghiêm túc phù hợp với môi trường giáo dục. Khi chế biến hoặc bán đồ ăn, thức uống, nhân viên chế biến, người bán hàng phải đeo khẩu trang, găng tay, tạp dề; khi bán hàng phải có thái độ hòa nhã, thân thiện, tôn trọng, thương yêu học sinh; ngôn ngữ ứng xử phải phù hợp với văn hóa học đường.

c) Mức thu phí và sử dụng kinh phí

Thu phí 400,000 đồng/1tháng.

Kinh phí được sử dụng hỗ trợ cho hoạt động Công đoàn và Chi đoàn của nhà trường.

d) Một số nội dung khác

Người tham gia trực tiếp hoạt động căng tin phải thực hiện về sinh thường xuyên sau khi đã phân công các lớp làm vệ sinh đầu giờ. Cùng với tổ Văn phòng đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục, hội họp, ngoại khóa theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng.

III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Hiệu trưởng Trường THCS Phong Mỹ kính trình đến các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt Đề án nầy để đủ cơ sở pháp lý tổ chức căng tin trường học. Vừa góp phần tạo nguồn thu cho các đoàn thể hoạt động, vừa góp phần phục vụ việc ăn uống an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường, đảm bảo cổng trường an toàn giao thông và thuận tiện cho việc quản lý học sinh trong thời gian đến trường.

  Nhà trường cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, quản lý tài sản công khi thực hiện Đề án.

Nơi nhận:

- PGD-ĐT;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mai Hồng Phi

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 23

Các tin khác