Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Clip các bài dạy học trên truyền hình » Dạy học trên TRT lớp 9

Dạy học trên TRT lớp 9

Cập nhật lúc : 15:20 06/04/2020  

Toán lớp 9: Chương IV. Bài 1: Hàm số Y = aX² (a#0) phát sóng ngày 30/3/2020

Số lượt xem : 1

Các tin khác