Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Clip các bài dạy học trên truyền hình » Dạy học trên TRT lớp 9

Dạy học trên TRT lớp 9

Cập nhật lúc : 06:31 15/04/2020  

Ngữ văn lớp 9: Viếng Lăng Bác (Viễn Phương) - phát sóng ngày 08/4/2020

Số lượt xem : 1

Các tin khác