Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Clip các bài dạy học trên truyền hình » Dạy học trên TRT lớp 9

Dạy học trên TRT lớp 9

Cập nhật lúc : 10:26 25/03/2020  

Anh văn lớp 9 (hệ 10 năm) Unit 8: Tourism (Skills 1 - page 26) phát sóng ngày 24/3/2020

Số lượt xem : 1

Các tin khác