Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Bài viết của phụ huynh

6 điều phụ huynh “sợ hãi” đầu năm học


Kỳ họp phụ huynh đầu năm học mới diễn ra cũng là thời điểm nhiều phụ huynh lo lắng về chuyện học phí, phụ phí, học thêm, an toàn cho trẻ khi ở trường, đến chất lượng dạy và học ở nhà trường…

  • Anh đại diện cho ai?


    TT - Đi họp phụ huynh cho con trai lớp chồi xong, lòng thấy buồn miên man, có nhiều câu hỏi mà không biết giãi bày cùng ai.