Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:56 12/03/2014  
THẦY


THẦY


(Nguyễn Đức Sâm - 9A4


Vẫn nhớ câu “Tôn sư trọng đạo”. 
Vũ trụ dù có vật đổi sao dời thì người thầy vẫn không thể thiếu. 
Con kính cha, giữ tròn đạo hiếu. 
Trò kính thầy, hiểu biết nhiều hơn. 
* * *
Thầy chính là nhịp cầu thế hệ, nối quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Thầy dạy rằng phải biết đến quá khứ, vì nó là nền móng của hôm nay. 
Thầy dạy rằng phải biết đến tương lai, vì đó là ngày mai của hiện tại. 
Những tri thức trong tay, trò phải luôn nắm chắc. 
Vì thời gian luôn chạy, luôn thay đổi hôm nay. 
* * *
Học tập cần hăng say, thầy trò ta cố gắng. 
Trải qua bao mưa nắng, kiến thức chẳng phai mờ. 
Đó chính là chìa khóa mở lối ngày mai. 
* * *
Thầy dạy con lòng kiên trì, để con biết chờ đợi là hạnh phúc. 
Thầy dạy con phải trải qua nhiều khó nhọc, mới có ngày được vinh hiển, thành danh. 
Dạy cho con nhiều lúc chẳng cần nhanh, vì cẩn thận mới chính là tốc độ. 
Và thầy dạy, dạy con nhiều hơn nữa. 
Bằng tấm lòng. 
Bằng tất cả tình thương. 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này