Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Sàng lọc giáo viên: Không dễ!


Câu chuyện sàng lọc giáo viên (GV) đã được Bộ GD&ĐT đề cập từ năm học 2005-2006 để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới nâng chất lượng toàn diện cho ngành giáo dục. Hai năm gần đây, tại Đồng bằng sông Cửu Long, qui ...

  • Ngậm ngùi thưởng tết giáo viên


    TT - Chạnh lòng khi đọc thông tin trên báo chí con số thưởng tết ở các công ty, xí nghiệp từ một, hai tháng lương đến 710 triệu đồng. Con số “ngất ngưởng” ấy chưa phải đã là cao nhất nên nhìn lại nghề giáo của mình tôi không ...