Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 14:08 25/03/2021  

TKB HKII thực hiện từ 29/3/2021
TKB dự kiến tực hiện tuần 28 Từ ngày 29/3/2021. Quý thầy cô xem để góp ý. TKB chính thức được đăng tải tại mục Thời khóa biểu ngày 27/3/2021 để thực hiện từ ngày 29/3/2021.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 136

Các tin khác