Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông báo - Trường THCS Phong Mỹ

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 13:47 21/09/2019  

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 trường THCS Phong Mỹ
Đề nghị CBGVNV trường THCS Phong Mỹ nghiên cứu Quy chế để góp ý tại Hội nghị CBCCVN năm học 2019-2020. Sau Hội nghị sẽ căn cứ nghị quyết để bổ sung thực hiện.

Tải file 1  

Số lượt xem : 33

Các tin khác