Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

TKB HKII thực hiện từ 01/02/2021
TKB dự kiến thực hiện từ 01/02/2021. Đề nghị quý thầy cô xem để góp ý. (Lưu ý: quý thầy cô không dùng TKB này để thực hiện)

  • Kinh phí KT định kỳ
    Quý thầy cô xem và có ý kiến nếu chưa đúng với thực tế lớp mình giảng ...

Trang 3/5
1 2 3 4 5