Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn tham gia thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2019-2020

  • Kinh phí KT định kỳ
    Quý thầy cô xem và có ý kiến nếu chưa đúng với thực tế lớp mình giảng ...

Trang 3/5
1 2 3 4 5