Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch các hoạt động khác

Kế hoạch các hoạt động khác

Cập nhật lúc : 15:13 15/03/2021  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng Thừa Thiên Huế ( 26/3/1975- 26/3/2021) và Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng “Em yêu lịch sử”.

          

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  05/KH-THCS

 Phong Mỹ, ngày 15 tháng 3 năm 2021

                                                                KẾ HOẠCH

Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2021)

 

Thiết thực kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2021);Thực hiện kế hoạt động chuyên môn năm 2021, Trường THCS Phong Mỹ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền tại trường THCS Phong Mỹ gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

           - Là một trong những hoạt động tuyên truyền phục vụ kỷ niệm 46 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2021). Đây là dịp, ôn lại những năm tháng hào hùng, những chiến công oanh liệt của Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế , huyện Phong Điền nói riêng đối với thế hệ trẻ đặc biệt là các em học sinh; từ đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          - Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và hưởng ứng phong trào“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục các em học sinh có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên trong học tập, lao động, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới;

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và Bảo tàng Lịch sử tỉnh; đổi mới phương thức truyền đạt kiến thức về môn lịch sử cho các em học sinh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính chính xác khoa học trong nội dung tuyên truyền;

- Hình thức tuyên truyền phải hấp dẫn, trực quan sinh động, phù hợp với tâm lý, thể chất của lứa tuổi học sinh, đa dạng các hoạt động trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của bảo tàng học và giáo dục học.

- Đảm bảo an toàn cho các hoạt động và người tham gia chương trình; đảm bảo đúng các nội quy, quy chế của các đơn vị liên quan.

II. NỘI DUNG:

Gồm 2 nội dung:

1. Tuyên truyền chuyên đề “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Thừa Thiên Huế, từ năm 1954 – 1975” (dự kiến 30 phút).

2. Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng “Em yêu lịch sử”

  (dự kiến 60 - 90 phút).

( Đính kèm Thể lệ)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18/3/2021 ( thứ Năm).

- Địa điểm: Nhà Đại chúng xã Phong Mỹ.

- Số lượng: 100 học sinh (T. Bảo sẽ lựa chọn HS khối 8 và 9).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Đơn vị tổ chức: Trường THCS Phong Mỹ 2.     Đơn vị phối hợp: Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế 3.     Trách nhiệm Bảo tàng Lịch sử

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng nội dung; kịch bản, xây dựng Power Point, thuyết trình phù hợp với chủ đề tuyên truyền;

- Cử cán bộ tham gia buổi thuyết trình, dẫn chương trình cuộc thi;

- Mời lãnh đạo Bảo tàng tham dự;

- Mời đại diện BGĐ Bảo tàng tham gia vào Ban cố vấn (1 người);

- Chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư liên quan đến buổi tuyên truyền;

            4. Trách nhiệm Trường THCS Phong Mỹ

- Chuẩn bị, trang trí địa điểm, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế, nước uống...

- Chuẩn bị bảng tiêu đề;

- Chuẩn bị sân chơi cho cuộc thi và các trang thiết bị cần thiết (số thứ tự từ 1 đến 100, bảng, phao cứu trợ, ghế cho học sinh ngồi…)

- Cử cán bộ làm công tác tổ chức chương trình, Ban kiểm tra (3 người)

- Lãnh đạo nhà trường tham gia vào Ban cố vấn (2 người);

- Huy động lực lượng học sinh tham gia (ngoài học sinh tham gia cuộc thi, cần huy động thêm học sinh làm khán giả cho cuộc thi)

- Tất cả CBGVNV nhà trường tham dự

( Đính kèm phân công nhiệm vụ)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

          Căn cứ kế hoạch này, dự trù kinh phí như sau:

          Nước uống: 500.000

          Photo tài liệu: 240.000

          Báo cáo viên: 500.000

          Văn phòng phẩm: 180.000

          In tiêu đề: 200.000

          Hoa và quà: 500.000

Giải thưởng: 500.000

Trên đây là Kế hoạch tổ chức buổi tuyên truyền giữa Bảo tàng Lịch sử  và Trường THCS Phong Mỹ./.

 Nơi nhận:                                                     

- Phòng GD-ĐT huyện (để b/c)

- UBND xã Phong Mỹ;     

- Bảo tàng Lịch sử Huế (để phối hợp)                                                                                   

- Lưu VT, CM-NGLL.                               

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Mai Hồng Phi

          

                           

                           

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 59

Các tin khác