Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 08 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 00:16 19/08/2013  

Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Nông nghiẹp

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên môn:ĐHSP Sinh
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:091043745
Email:

Tổ phó: Lê Đức Lập

Chuyên môn: ĐHSP Kỹ thuật nông nghiệp

Điện thoại: 0973311216

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

 Trần Minh Châu

     
2

Trần Thị Tám

01645432986

 Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế

 
3

 Nguyễn Thị Minh Hiếu

0906551549  Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
4

 NGuyễn Thị Thúy

 0932550532  Thị trấn Phong Điền, TT Huế  
5        

Số lượt xem : 1546