Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ - Trường THCS Phong Mỹ

Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Cập nhật lúc : 00:16 19/08/2013  

Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Anh
Chuyên môn:ĐHSP Sinh
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:091043745
Email:

Tổ phó: Lê Đức Lập

Chuyên môn:Kỹ thuật nông nghiệp

Điện thoại:0973311216

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1

 Nguyễn Văn Khuyên

0974201824   Phong Hòa, Phong Điền, TT Huế  
2

Trần Thị Tám

01645432986

 Đông Thái, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế

 
3

 Nguyễn Thị Minh Hiếu

0906551549  Lưu Hiền Hòa, Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế  
4

 NGuyễn Thị Thúy

 0932550532  Thị trấn Phong Điền, TT Huế  
5        

Số lượt xem : 1013